30 Mei 2024  •  Frank Duivenvoorde

Zo. 9 juni Iconenwijding m.m.v. Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Op zondag 9 juni aanstaande om 10.00 uur is er een plechtige H. Mis in de Oud-Katholieke Kerk met kerkslavische gezangen waarbij er 20 iconen onthuld, gepresenteerd en gewijd gaan worden. Voorgangers zijn daarbij de pastores Jan van Handenhoven en Frank Duivenvoorde. De laatste zal de overweging verzorgen, terwijl pastoor Jan met zijn prachtige bas-bariton stem de liturgische gezangen zal inzetten. 

Het is alweer een poos geleden ( 2019) dat er iconen in Culemborg zijn gewijd. In de tussentijd zijn er inmiddels weer een aantal geschilderd de afgelopen maanden  in Culemborg door leerlingen van lerares Mevr. Atty van der Voet  tijdens de cursus Iconen schilderen. 

In het Hoorns Byzantijns Mannenkoor bevindt zich nog een leraar iconen schilderen nl. dhr. Simon Koopman die o.a. de iconostase heeft geschilderd die regelmatig in de Culemborgse Oud-Katholieke Kerk te zien is tijdens de Open Kerkuren . Ook de in West-Friesland geschilderde iconen zullen tijdens deze dienst onthuld, gepresenteerd en gezegend worden. 

Wie deze bijzondere viering wil meemaken is van harte welkom. De kerk is open vanaf 09.30 uur. Wees op tijd voor een plaats. Vanwege de Betuwse Open Tuinenroute die dag is de pastorietuin van de Oud-Katholieke Parochie die dag geopend voor publiek, is er koffie, thee, frisdank en verse taart verkrijgbaar en verzorgt het Hoorns Byzantijns Mannenkoor in de middag een toegift nl. een klein zomerconcert 'Klinkende Iconen'. Het koor staat onder leiding van dirigent Grigori Sarolea en de toegang is vrij. Tijdens het concert - dat duurt van 13.30 u tot 14.15 u.  gaat de hoed rond waarin een vrijwillige bijdrage kan worden gedaan om de onkosten te dekken.Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Erven de Roos. Van harte welkom en graag tot zondag 9 juni !

(Foto : Het is goed toeven in de fraaie pastorietuin van de Oud-Katholieke Kerk die in de zomer bij goed weer elke zaterdagmiddag tussen 13.00 u en 16.00 u voor het publiek geopend is en ook open is op zondagmiddag 9 juni  en zondagmiddag 18 augustus als de tuin deel uitmaakt van de Betuwse Open Tuinenroute )