13 Februari 2024  •  Frank Duivenvoorde

Wereldgebedsviering vrijdagmiddag 1 maart OKK

Op vrijdag 1 maart is het Wereldgebedsdag

Wereldgebedsdag is een dag waarop jaarlijks op locaties en plekken in de hele wereld vrouwen bij elkaar komen om samen te bidden, om verbondenheid tussen vrouwen uit verschillende landen en culturen met elkaar, met de wereld en met God tot uiting te brengen.

De liturgie is over de hele wereld dezelfde en wordt afwisselend verzorgd door een gekozen comité van vrouwen uit een bepaald land.

Dit jaar is de liturgie verzorgd door vrouwen uit Palestina.

Het thema is: "Verdraag elkaar in liefde".

Ook de Culemborgse vrouwen worden uitgenodigd om bij elkaar te komen op Wereldgebedsdag en de liturgie te bidden en de verhalen van 3 Palestijnse vrouwen te lezen, op initiatief van ds. Simone Visser. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen zijn van harte welkom. 

Wereldgebedsdag is op vrijdag 1 maart van 16.00-17.00 in de Oud-Katholieke kerk, Varkensmarkt 18.

De bijeenkomst wordt geleid door Margot Kersaan ( Oud-Katholieke Parochie Culemborg ) ds. Simone Visser ( Nederlands Gereformeerde Kerk ) en Ellen Geleedst. ( Protestantse Gemeente Culemborg )

Van harte welkom !