15 Juni 2023  •  Nieuws  •  Frank Duivenvoorde

Vrijstadcultuurfestival wil mensen verbinden

Terug van weggeweest: het vrijstadcultuurfestival in Culemborg. Op zaterdag 1 juli om 13.30 u 's middags vindt de doorstart plaats van dit festival op de Varkensmarkt en in de gastvrije Oud-Katholieke Kerk. Bezoekers kunnen dan tot ver in de avond van de diversiteit en veelkleurigheid van de samenstelling van de Culemborgse bevolking genieten. Wat mag het publiek verwachten? Volgens het organisatiecomité zijn er diverse foodtrucks die heerlijke hapjes aanbieden van exotische smaken tot lokale specialiteiten om de culinaire horizon te verbreden. Er is muziek en gelegenheid om de vroege avond weg te dansen, en in de Oud-Katholieke Kerk zullen er verschillende presentaties zijn, zoals verhalen van migranten uit verschillende landen die hier voor kortere of langere tijd al in Culemborg wonen. De organisatie koos voor de datum van 1 juli  omdat de schoolvakanties dan nog niet zijn begonnen en men erop vertrouwt  dat het mooi weer is. Dat wordt dus genieten op de Varkensmarkt en de prachtige pastorietuin van de kerk . Iedereen is welkom, zo laat het comité weten, want de entree is vrij. 

Doorstart

De laatste editie  van het festival was in september 2019. De bedoeling van het Stichtingscomité Vrijstadcultuur-festival was een jaarlijks evenement te organiseren maar corona gooide roet in het eten. Dat gaf de organisatoren evenwel gelegenheid om zich wat nader te bezinnen op vorm en inhoud van het festival. De doelstelling blijft hetzelfde namelijk viering van de culturele diversiteit van de stad, het luisteren naar elkaars verhalen en het onderling kennismaken om ook te kunnen leren van elkaar.. Acht jaar geleden herdacht de stad ( mei 2015 ) dat het 50 jaar geleden was dat de Molukse gemeenschap van Indonesië naar de Lek gemigreerd was. Er zijn inmiddels ruim 370 migranten van deze bevolkingsgroep. Daarnaast migreerden ruim 2800 migranten uit Westerse landen  ( VS, Europa zonder Turkije, Indonesië en Japan ) naar de stad met als goede tweede groep de  Marokkaanse migranten met ruim 2000 mensen. De Turkse en Surinaamse gemeenschappen tellen elk ca. rond de 500 leden. Culemborg kent naast deze grote migrantengroepen een groot aantal nationaliteiten. In de storytelling ( waarin migranten vertellen waarom ze in Culemborg zijn komen wonen en hoe ze dat beleven ) die onderdeel is van het programma van het vrijstadfestival komen er sprekers uit andere landen aan bod zoals de Democratische Republiek Congo,  Zambia en Oekraine.  

Andere vorm

Geleidelijk aan vindt dit nog vrij nieuwe festival in de Lekstad zijn vaste vorm. Was in de 2015-editie bijvoorbeeld nog de oldtimerdag onderdeel van het Vrijstadfestivalprogramma, de organisatie wil zich nu echt richten op het verbinden van mensen van verschillende herkomst met elkaar. De editie van 2019 omvatte als locatie naast de Varkensmarkt ook de Markt en die ervaring leerde dat het beter was de festivallocatie enkel te beperken tot de veel knussere Varkensmarkt, een geliefde locatie voor evenementen in de binnenstad.

Suriname

Dat het festival op 1 juli plaatsvindt en ook samenvalt met de landelijke viering van de Keti Koti is min of meer toeval. Ketikoti is een van oorsprong Surinaamse feestdag,  ter viering van de afschaffing van de slavernij. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent 'ketenen gebroken'.  Maar omdat dit een Surinaamse feestdag is , is  Mevr. Pietie Visser – bekend van het Pakhuis Vol Verhalen- gevraagd een presentatie geven van haar impressies van de reis die zij januari dit jaar - samen met haar echtgenoot Bram Schenkeveld - door Suriname maakte. In de kerk zal een videopresentatie te zien zijn van de reis waarin zij samen met haar man  de verste uithoeken van Suriname heeft bezocht en gesproken heeft met de bewoners. Daarbij is ook het slavernijverleden aan de orde geweest en de vraag hoe de Surinamers nu tegen de Nederlanders aankijken. Voor deze bijzondere gelegenheid wordt tevens een  boekje uitgegeven onder de titel ‘Kom naar Suriname’ met de mooiste foto’s en verhalen van deze reis . Meer informatie én het programma van het Vrijstadcultuurfestival vindt U op de website  www.vrijstadcultuurfestival.nl

De Culemborgse Pietie Visser (zie afbeelding boven) schonk gedurende haar reis in januari 2023 in Suriname een muurtekening aan een Surinaamse lagere school. Een klas poseert voor het kunstwerk. (Foto's in dit artikel met toestemming overgenomen van Mevr. Pietie Visser)