12 Februari 2024  •  Frank Duivenvoorde

Agenda Oecumenische Veertigdagentijd 2024 Bezinningsmomenten

Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen 2024

De veertigdagentijd voor Pasen stond vroeger bekend als de Vastentijd. Het is bedoeld als een tijd van inkeer en bezinning, zowel voor wat betreft ons persoonlijk leven als wat er in de wereld gaande is. Ook wordt er gedoneerd aan goede doelen zoals bijvoorbeeld de Vastenaktie. Daarom organiseren het Stadsklooster en de Raad van Kerken in deze weken verstillingsmomenten die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Aswoensdagvieringen ( start Veertigdagentijd ) : RKK om 19.00 u en om 19.30 u in de OKK en GBK.

Van zondag 18 febr. t/m zondag 17 maart vindt er telkens om 19.00 u s avonds  een oecumenische vesper plaats in het koor van de Grote- of Barbarakerk. ( Entree via glazen deur bij consistorie )

‘Stille Tijd’ is er op de maandagavonden vanaf 19 febr. tussen 18.30 en 19.30 u in de Oud-Katholieke Kerk. Van 18.30 u tot 18.50 u kan men in stilte binnenkomen. Vanaf 18.50 u begint de stilte-meditatie.

Op de dinsdagen zijn er de lunchpauzemeditaties  van het Stadsklooster in de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een meditatie van 30 minuten met luistermuziek, mooie teksten, gemeenschappelijke stilte en een afsluitende zegenwens. Aanvang telkens om 12.00 u. (-  12.30 u ).

Op de woensdagen is er oecumenisch avondgebed in de binnenstadskerken voorafgegaan door een sobere maaltijd van gevulde verse stevige soep met stokbrood. De maaltijd begint om 18.00 u en de vesper start om 18.45 u.(-19.15 u.)  De maaltijden zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage voor een goed doel wordt op prijs gesteld. De data zijn: 

21 februari PGC  ( De Open Hof ; ds. Wilco Nijkamp )

28 februari NGK ( in de voormalige synagoge ; ds. Anne Lorein )

6 maart OKK ( Varkensmarkt 18 ; pastoor Frank Duivenvoorde )

13 maart ( PGC Grote- of Barbarakerk ;  ds. Wilco Nijkamp )

20 maart  ( De Open Hof ; Agnes van den Broek namens de evangelische-pinkstergemeente Ichtus )

27 maart (Grote- of Barbarakerk ; dienst wordt verzorgd door Marion van der Werf  van de Evangelisch-Lutherse Kerk )

 

( Voor de vieringen in de Goede Week en Pasen in de Culemborgse binnenstadskerken zie elders deze website )

Zaterdag 30 maart  16.00 u: Passieconcert door kamerkoor Zingis en Strijkkwartet De Nieuwe Lelie o.l.v. Martin Kuijlenburg. Uitgevoerd wordt Joseph Haydns 'Die sieben letzten Worten unserer Erlösers am Kreuze" ( zie elders op deze website) 

Zondag 31 maart 16.00 u worden de paasactiviteiten afgesloten met een feestelijke Paasvesper in de Oud-Katholieke Kerk waar het Gregoriaans Koor Utrecht zingt onder leiding van Anthony Zielhorst.

Voor de overige informatie over vieringen in de Veertigdagentijd, Goede Week en Pasen verwijzen we naar de websites van de verschillende kerken. We wensen U een inspirerende Veertigdagentijd toe en een vreugdevol Pasen. Namens het Stadsklooster en de Raad van Kerken van harte welkom !

( Het Gregoriaans Koor Utrecht onder leiding van dirigent Anthony Zielhorst zingt feestelijke Paasgezangen tijdens de Paasvesper s middags om 16.00 u op Eerste Paasdag in de Oud-Katholieke Kerk )