31 Mei 2023  •  Bezinning  •  Frank Duivenvoorde

Retraite Kennismaking met de mystiek

Let op : Opgeven via StadskloosterCulemborg@gmail.com  kan nog tot uiterlijk 30 augustus.

Op 10, 11 en 12 november 2023 is er een Stadskloosterretraite ‘Kennismaking met de mystiek’ in de mooie Trappistenabdij van Westmalle (B). Naast een tweetal lezingen om kennis te maken met de mystiek, is er ook gelegenheid om de kloostergetijden met de broeders mee te maken, te genieten van de mooie omgeving van de abdij, individuele verstilling en/of onderlinge ontmoeting en kennismaking.

Inhoud

De cursus biedt in twee lezingen een inleiding op het fenomeen mystiek en zoomt in op één van de stromingen in de Christelijke mystiek namelijk de Zijns- of wezensmystiek met o.a. Meester Eckhart.


Lezing 1 : Wat is de essentie van Mystiek In de eerste lezing wordt ingegaan op de moeilijke vraag naar de essentie van de mystiek. Mystiek hoort namelijk zelf over de essentie van de werkelijkheid te gaan, maar verschijnt ondertussen wel in de meest uiteenlopende vormen. Vandaar de volgende vraagstelling

 • a. Zoals ‘mystiek’ zich in al haar veelzijdigheid presenteert : - Wat is daar nog de gemene deler? Is die er eigenlijk nog wel? En zo ja, hoe ziet die er dan uit ?
 • b. Wat zegt ons eigen antwoord op die vraag over hoe wijzelf naar religie, naar de mens en naar de werkelijkheid kijken?
 • c. Wat kan de geschiedenis van het woord ‘mystiek’ ons leren?

2. Lezing: Christelijke mystiek (deel 1) : ‘Zijnsmystiek’ of ‘wezensmystiek’ In de tweede lezing zoomen we in op één tak van de christelijke mystieke traditie, namelijk die van de ‘zijnsmystiek’ of ‘wezensmystiek.’

 • a. Wie zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming ?
 • b. Wat zijn haar belangrijkste kenmerken ?
 • c. Welk mensbeeld hebben deze mystici ?

Aan de hand van het werk van enkele belangrijke vertegenwoordigers van die traditie (Dionysius de Areopagiet, Meister Eckhart, Jan van Ruusbroec) belichten we haar karakteristieke kenmerken en plaatsen die in de juiste theologische en filosofische context. Daarnaast staan we stil bij het mensbeeld dat deze mystici uitdragen (de zgn. mystieke antropologie). Een goed begrip van de menselijk ziel zal cruciaal blijken voor de innerlijke spirituele weg die de mystiek voorstaat.

Deze beide lezingen zullen plaatsen vinden op vrijdagmiddag en zaterdagmiddag van 15.00 – 17.00u.                                 Er is uiteraard ook ruimte voor verdere verdieping en vragen.                                                                                                 

In de vervolgcursus in het voorjaar 2024 volgen dan :

Lezing 3 : Christelijke Mystiek deel 2 : Minne Mystiek (o.a. Teresia van Avilla)                                                                      Lezing 4 : Atheistische of postmoderne Mystiek (o.a. Simone Weil).

Begeleider/ docent is Lieven de Maeyer.

Lieven De Maeyer (1992) startte lente 2021 aan een vierjarig traject aan het Titus Brandsma Instituut en Radboud Universiteit Nijmegen dat moet leiden tot zijn promotie, o.b.g. van Marc De Kesel. Zijn onderzoek richt zich op de doorwerking van de Christelijke mystiek in de artistieke avant-garde van de 20e eeuw.

Aanmelding

 1. totaal kunnen er voor het weekeinde 10-11- 12 november 16 deelnemers mee -met organisator ondergetekende- en docent zouden dat er 18 zijn en dat is echt het maximum.                                                                                                       
 2. Bij te weinig aanmeldingen wordt de retraite uitgesteld naar volgend jaar, want er zijn min. 10 deelnemers nodig om te kunnen starten. Er komt een wachtlijst voor mensen, mocht de retraite vol zijn.
    
 3. Aanmelding is pas definitief nadat je je via de mail (stadskloosterculemborg@gmail.com) hebt opgegeven én de betaling vóór 31 augustus hebt verricht. Wie zich aangemeld heeft, ontvangt via een mail de bijlagen met het volledige programma en de bijbehorende informatie ( over bijvoorbeeld de betaling).                                                                                                           

A Accommodatie en kosten ( incluis maaltijden en lezingen )                                                                                                 

Er zijn voldoende eenpersoonskamers beschikbaar met douche en toilet op de gang à € 235,00 pp                                      Er zijn 7 zgn. comfortkamers beschikbaar met douche en toilet op de kamer à € 265,00 pp                                                    Er zijn enkele tweepersoonskamers beschikbaar met douche en toilet op de kamer à € 490,00 voor twee personen. 

De kamers worden ingedeeld in volgorde van aanmelding dus wie vlot reageert kan nog kiezen.                                 

B Geef ook onderstaande in je aanmeldingsmail door : Of je je eigen lakens en handdoeken meeneemt of dat je deze wilt huren van de abdij. Als je je eigen lakens en handdoeken meeneemt dan gaat er € 10,00 van de prijs af en moet dus je b.v. € 225,00 in plaats van € 235.00 overmaken.                                                                                                                           De bovengenoemde prijzen zijn nl. incluis gebruik van handdoeken en lakens van de abdij .                                       

C Geef aan of je vegetariër bent of niet.

D Tenslotte : Vermeld bij je aanmelding via de mail ook nog even of je in het bezit bent van een auto, of je in staat bent om chauffeur te zijn en hoeveel mensen incl. koffer/tas je evt. bereid bent mee te nemen. 

Zuster Benedicta heeft laten weten dat het na 20.00 uur niet meer mogelijk is buiten de abdij te vertoeven, maar is er dan wel gelegenheid om een trappistenbiertje tot je te nemen. Deze moet dan ter plaatse contant worden afgerekend. Neem dus ook wat kleingeld mee als je meegaat voor de amicitia. Ik neem aan dat er ook frisdrank is voor non-alcoholici ,maar neem anders voor de zekerheid wat eigen drank mee.

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden mail ze dan even naar StadskloosterCulemborg@gmail.com

Met vriendelijke groet, Frank ( stadskloosterculemborg@gmail.com)