21 Maart 2024  •  Frank Duivenvoorde

Van Palmpasen tot Eerste Paasdag : het meemaken van de volledige Oud-Katholieke Paascyclus

Voor wie Pasen eens volledig wil meemaken volgen hieronder de data van de volledige Paascyclus 2024  in de aloude prachtige Oud-Katholieke traditie ( van Palmpasen via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag naar het Hoogfeest van Pasen Eerste Paasdag ) Wij wensen U een inspirerende Goede Week en een vreugdevol Pasen toe !

Programma Goede Week en Pasen ( Paascyclus 2024) in de Oud-Katholieke Parochie Culemborg

Zondag 24 maart 10.00 u : Palmzondag met palmtakkenwijding. Start Goede Week met lezing van het passieverhaal.

https://youtu.be/d373KJ4MxWw    (link van de opnames van Palm Pasen 2024

Maandag 25 maart 18.30 u : 'Stille Tijd' met levend licht en stilte-meditatie met muziek uit de Mattheus Passion van J.S. Bach en de Stabat Mater van Giovanni Baptiste Pergolesi. Aanvang 18.50 u. (-19.30 u) Kerk open vanaf 18.30 u

Dinsdag 26 maart 12.00 u : Lunchpauzemeditatie met luistermuziek, inspirerende teksten, gemeenschappelijke stilte en een zegenwens. ( Open Kerk vanaf 09.30 u )

Woensdag 27 maart 19.30 u : Chrismamis met wijding van de oliën in de Sint Gertrudiskathedraal door Mgr. Bernd Wallet, Aartsbisschop van de Aartsbisdom Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Vertrek vanuit Culemborg 18.30 bij NS-treinstation

Witte Donderdag 28 maart 19.30 u : Eucharistieviering waarbij het Laatste Avondmaal wordt herdacht dat Jezus met zijn leerlingen had, de avond voor zijn lijden en sterven.

Goede Vrijdag 29 maart 15.00 u : Kruisverering. We herdenken de dood van Jezus Christus aan het kruis met stilte, gebed, gezangen en bloemenhulde. We verlaten in stilte de kerk.

Stille Zaterdag 30 maart 16.00 u (- 17.00 u ) : Paasconcert muziek van Joseph Haydn ‘Die sieben letzte Worten unserer Erlösers am Kreuze’  Koor Zingis begeleid door Strijkkwartet de Nieuwe Lelie o.l.v. Martin Kuijlenburg. Kaarten a 15 euro nog verkrijgbaar bij de ingang van de kerk zolang er nog plaats is.

Stille Zaterdag 30 maart 20.00 u : Paaswake. Zegening en inwijding van de nieuwe Paaskaars, intocht van het licht in de kerk, hernieuwing van de doopgeloften en lezing van het Paasevangelie.

Eerste Paasdag zondag 31 maart  om 10.30 uur: Viering van het Hoogfeest van Pasen. We gedenken de verrijzenis en opstanding van Jezus Christus en staan stil bij de betekenis van Pasen voor ons eigen leven.

Feestelijke Paasvesper zondag 31 maart 16.00 u : Ter afsluiting van de Goede Week en Pasen een feestelijke Paasvesper met medewerking van het Gregoriaans Koor Utrecht onder leiding van Anthony Zielhorst. Toegang vrij, deurcollecte om onkosten te bestrijden.

 ( Foto Eerste Paasdag 2023  : Afsluiting van de Paascyclus met de Feestelijke Paasvesper gezongen door het Gregoriaans Koor Utrecht onder leiding van Anthony Zielhorst )