12 Februari 2024  •  Frank Duivenvoorde

Oecumenische Vrouwen Synode 9 maart in Houten

Zaterdagmiddag 9 maart 2024, Houten (Opstandingskerk) Op de dag na internationale vrouwendag 2024 organiseert de Oecumenische Vrouwensynode een synodemiddag, rond het verhaal van Hagar, tot slaaf gemaakte, vrouw, moeder (te vinden in Genesis 16). Samen vieren en elkaar ontmoeten is een belangrijk deel van deze middag. En we verdiepen ons in de manieren waarop je dit verhaal van Hagar kunt lezen, en hoe het raakt aan de ervaringen van vrouwen. Hoe lees je dit verhaal, welke ervaring neem je mee, welke stem hoor je en welke stem is (te vaak) tot zwijgen gebracht.

Programma

13.30 uur Opening met medewerking van Rhoinde Doth – Mijnals (SKIN) en Bisola Olusanya, zang.

13.45 uur Inleidingen op het thema

14.30 uur Workshops

16.00 uur sluiting & viering Plek: Opstandingskerk Houten Inloop vanaf 13 uur, afsluiting met borrel vanaf

16.30 uur Kosten (is dit belemmering, neem dan even contact met ons op) 15, = euro

Opgeven voor deze studiedag kan via voorzitter@vrouwensynode.nl

Meer over het programma… In het plenaire programma vertellen Renate Japenga en Kirsten van der Ham over hun onderzoek en horen we meer over het verhaal van Hagar van Willien van Wieringen. Renate Japenga heeft haar masterscriptie geschreven over witheid en hoe dit functioneert in theologie en praktijk met name (in ontmoetingen) van de OVS. Kirsten van der Ham zal iets delen uit haar ervaring met gesprekken over racisme met mensen van kleur en witte mensen samen. Hiervoor maakt ze in haar onderzoek gebruik van contextuele Bijbelstudies die ze doet met leden van PKN-kerken en SKIN-kerken. Willien van Wieringen is docent Oude Testament en heeft veel bijbelse vrouwen aan het licht gelezen.

Workshops : Daarna kun je kiezen voor een workshop waarin je je verder kunt verdiepen in de verwerking van het slavernijverleden, of in het verhaal van Hagar via contexueel bijbellezen, bibliodrama, interreligieus lezen van het verhaal van Hagar of beelden in kinderbijbels.

Heilzame verwerking van het slavernijverleden’ door leden van de landelijke werkgroep die met dit thema bezig is, mmv Dorothea Nagy en Rhoinde Doth

  • Het verhaal van Hagar gelezen vanuit interreligieus perspectief, een ontmoeting met Nezahat Köse & Ingrid Noordanus van het netwerk Hagar – Sarah, dat staat voor trialoog tussen joodse, christelijke en moslim vrouwen.

  • Bibliodrama onder leiding van Neely de Ronde. Bij bibliodrama stappen we zelf het verhaal in. Ieder vereenzelvigt zich met een rol in het verhaal. Spelenderwijs komen zo je eigen levensverhaal en het verhaal van Hagar met elkaar in interactie. Spel en ernst gaan hand in hand. Neely is in het dagelijks leven leraar geschiedenis en levensbeschouwing op een middelbare school en ze is verbonden aan De 7evende Hemel.

  • Beelden van Hagar. Hoe verhalen aan kinderen in kinderbijbels verteld worden, weerspiegelt de geest van een bepaalde tijd. En de plaatjes in de kinderbijbels vertellen hun eigen verhaal.. Als wij ons in Nederland in deze tijd bewust worden van racisme en de doorwerking van het slavernijverleden, voor gekleurde en voor witte vrouwen en mannen.. wat betekent dat voor het vertellen en verbeelden van verhalen uit de eigen geloofstraditie aan onze klein/buur/wel of niet gelovige/..kinderen?

  • Aan de hand van voorbeelden en eigen ervaringen gaan we, beginnend bij Hagar, op zoek naar aandachtspunten en aanbevelingen.Sabina Britt- Tromp van Love is Ministries … & Fieke Klaver, oecumenisch feministische, witte oma met passie voor diversiteit.
  • Schrijf samen een lied - workshop met Bisola Olusanya waarin er aan een lied bij het thema wordt gewerkt 
  • Contextueel Bijbellezen: in een groepje aan de slag met het verhaal van Hagar, met Kirsten van der Ham