26 Juli 2023  •  Nieuws  •  Frank Duivenvoorde

Middagconcert van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Kom zondagmiddag 3 september a.s. vanaf 13.45 uur met ons meegenieten van de warme nazomerklanken van het Hoorns Byzantijnse mannenkoor olv Grigori Sarolea.
De entree is vrij, wel wordt een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten op prijs gesteld.

Het HBM - niet specifiek kerkelijk gebonden- brengt Slavisch-Byzantijnse (kerk)muziek in de zgn. kloosterstijl. Het zijn soms 'eenvoudige' melodieën, zoals deze door de monniken in de kloosters gezongen worden, maar ook prachtige vierstemmige composities staan op het repertoire.

De muziek van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor brengt het publiek in de sfeer van eeuwenoude iconen en kathedralen en de geur van wierook en brandende kaarsen dragen daartoe bij.
De aardse werkelijkheid wordt even terzijde gelegd als de luisteraar de hymnen en de gezangen beleeft die soms honderden jaren oud zijn.
Meer en meer spreekt deze muziek de mensen in de westerse wereld aan, omdat de harmonieën ons vertrouwd in de oren klinken, de klankcombinaties soms verrassend zijn en zeer aangenaam zijn om naar te luisteren.

Het HBM dat in 1985 is opgericht staat onder leiding van dirigent Grigori  S. Sarolea.
Het koor heeft inmiddels 6  cd's uitgebracht.                                                                                     
Voor contact of  informatie, een optreden of cd's: www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl