1 Mei 2023  •  Verstilling  •  Beheerder

Dodenherdenking en kranslegging 4 mei

De herdenkingsbijeenkomst donderdag 4 mei in de Grote of Barbarakerk begint om 18.45 uur. Iedereen wordt verzocht om 18.30 uur aanwezig te zijn. De bijeenkomst wordt opgeluisterd door Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes. Het woord wordt achtereenvolgens gevoerd door de voorzitter van C&O, mw. Vonk – Wartena, een scholier van Lek & Linge en de stadsdichter.

Stille Tocht

Onder begeleiding van de scouting verenigingen Sint Stanislaus en Triton vertrekt om ca. 19.30 uur onder klokgelui de Stille Tocht naar de begraafplaats aan de Achterweg. Daar wordt de herdenking muzikaal begeleid door Koninklijk Stedelijk Muziekkorps Concordia.

Culemborgs oorlogsmonument

Het oorlogsmonument in Culemborg is een zandstenen zuil met een reliëf van een treurende vrouwenfiguur met in haar handen bloemen. Het oorlogsmonument herinnert de inwoners van Culemborg aan alle medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

Bij dit monument worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht.

De burgemeester legt een krans bij het monument waarna het Taptoesignaal wordt geblazen.

Stilte

De officiële start was in Groot-Brittannië tijdens de eerste herdenking van de Eerste Wereld-oorlog, op 11 november 1919. Het betrachten van twee minuten stilte werd gezien als “een nederig teken van dankbaarheid aan hen die stierven, opdat wij overvloediger zouden kunnen leven.”

Na de Tweede Wereldoorlog werd de stilte gekoppeld aan de jaarlijkse Dodenherdenking. Tegenwoordig vindt op 4 mei de twee minuten stilte om 20.00 uur plaats. Laten we, waar we ook zijn, op dat moment nederig stilstaan bij ons overvloedige leven dankzij hen die voor ons hun leven gaven.

Toespraak

De twee minuten stilte wordt beëindigd door Koninklijk Stedelijk Muziekkorps Concordia met het spelen van het eerste couplet van het Nederlandse volkslied.

Daarna houdt de burgemeester een toespraak.

Gedicht

In het licht van het jaarthema ‘Leven met oorlog’ en de aandacht voor het thema van intergene-rationele overdracht leest namens de Kinderraad de kinderburgemeester een gedicht voor.