1 Mei 2023  •  Nieuws  •  Beheerder

Expositie ‘Poëzie onder de pereboom’

De poëzie staat ditmaal in het teken van de Japanse 3-regelige dichtvorm: de Haiku.

De haiku bestaat gewoonlijk uit 3 regels van ongeveer 5-7-5 lettergrepen (in Japan verticaal op 1 lijn). Hoe strikt moet worden vastgehouden aan dit stramien is net als bij andere dichtvormen een voortdurend onderwerp van discussie.

Aan de ene kant kan te veel aandacht voor de vorm leiden tot een steriel gedicht, aan de andere kant toont zich in de beperking de meester. In de moderne vorm of westerse haiku wordt daarom door sommigen in mindere of meerdere mate afgeweken van dit stramien.

Een van de beroemdste haiku, feitelijk een hokku, is van Matsuo Basho en luidt:

furu ike ya Ach oude vijver
kawazu tobikomu een kikker springt erin
mizu no oto geluid van water.

De haiku is het resultaat van nauwkeurig waarnemen en liefdevolle zorg. Een haiku is niet zomaar een klein gedicht in drie regels met 5-7-5 lettergrepen elk, even belangrijk is de verwondering en een haast kinderlijke verbazing die er uit spreekt. Haiku lezen wil zeggen de indrukken ondergaan, met de sfeer en de gevoelens van het haiku-moment. Haiku heeft niet veel uitleg noch intellectueel gedoe nodig.

Enkele haiku (hokku) van meester Basho:

zou ik ze pakken,
de witvis in 't wier bijeen
dan schoten ze weg

door zomerregens
zijn de kraanvogelpoten
korter geworden

Van harte welkom om te genieten van schoonheid in woord en beeld. 

Waar : onder de perebomen aan het einde van de Rijnlaan te Culemborg

Wanneer : Van za. 22 april tot en met 5 mei