10 December 2023  •  Frank Duivenvoorde

Bijeenkomst Israel - Gaza op vrijdag 15 december 19.30 u Open Hof

Informatiebijeenkomst op 15 december over het conflict tussen Israël en Gaza

 

De oorlog tussen Israël en Gaza houdt velen bezig. Het leidt tot het innemen van standpunten en felle discussie en tot demonstraties voor de ene dan wel voor de andere partij in het conflict. Daarbij is van echt gesprek en luisteren naar wat de ander bezighoudt soms nauwelijks meer sprake.

 

Hoe kunnen we, als mensen met heel verschillende achtergronden en opinies, toch dichter bij elkaar komen, naar elkaar luisteren en van elkaar leren? Uiteindelijk willen we toch vrede en bestaansrecht voor alle mensen in die regio? Daarvoor is het allereerst nodig dat we de context van het conflict kennen, de bronnen die het conflict voeden en ook wat wij in Nederland daarmee te maken hebben.

 

De werkgroep Kerk & Samenleving van de Protestantse Gemeente Culemborg wil een platform bieden waar mensen van binnen en buiten de kerk met elkaar hierover spreken. Daarom organiseren we, samen met de lokale steungroep van de stichting Plant een Olijfboom, een bijeenkomst op vrijdag 15 december a.s. in de Open Hof aan de Beethovenlaan 2 in Culemborg. Aanvang is om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur.) Inleider op deze bijeenkomst zal zijn Carl Stellweg. Hij is geboren in Beiroet en groeide op in Libanon, Egypte en Syrië. Als buitenlandverslaggever van het Algemeen Dagblad reisde hij door het hele Midden-Oosten. Schrijver van o.a. het boek “De wereld van de Islam in begrijpelijke taal”. Momenteel is hij werkzaam als freelancer. Hij zal ingaan op de grondoorzaken van het huidige conflict, de actoren die er een rol bij spelen en wat wij in Nederland daarmee te maken hebben. Na de inleiding spreken we in kleine groepen aan de hand van aangereikte vragen met elkaar door. Daarna kunnen er vragen aan de inleider gesteld worden.

 

Iedereen is welkom, deelname is gratis en mocht u dat willen dan kunt u na afloop een vrijwillige bijdrage achterlaten.

 

Wij hopen dat u zich door deze uitnodiging gemotiveerd voelt om mee te doen en wij stellen uw deelname dan ook zeer op prijs. Voor eventuele vragen kunt u bellen met Cees van Bockel, voorzitter van de werkgroep Kerk & Samenleving, tel. 06 51 55 23 61

 

Aanmelding voor deelname graag per e-mail naar: kerk-en-samenleving@pknculemborg.nl