3 December 2023  •  Frank Duivenvoorde

‘Stille Tijd’ / Vredeswake op maandagen in de Adventstijd

Maandag 4.11 en 18 december organiseert Stadsklooster Culemborg weer 'Stille Tijd' met heel veel lichtjes in de Oud-Katholieke Kerk. Stilte leidt tot rust en bezinning en daar is de Advent nu precies voor bedoeld, want die tijd bereiden we ons voor op Kerstmis, feest van licht en vrede.

Stilte is tevens de toegangspoort tot je diepste zelf en biedt ruimte voor ontmoeting met God.
Dat weten ze al eeuwen in de kloosters. Bovendien: vrede in de wereld begint met vrede in jezelf.

Dit jaar zal de ‘Stille Tijd’ in het teken staan van ‘het waken voor de vrede’ in deze wereld vol oorlog en geweld. 

We willen we ons verbonden weten met allen die lijden onder oorlogsgeweld waar dan ook ter wereld o.a. in Oekraïne, Rusland, Israël en de Gazastrook. Wat dit laatste betreft : hierbij met  de nadruk op zij die rouwen om het leed dat de aanslagen van Hamas én de daarop volgende reacties van Israël teweeg brachten en nog steeds teweeg brengen .

Wij denken eveneens aan het leed in Rusland om de vele gesneuvelden: militairen die door het regime gedwongen de oorlog ingestuurd werden of gevangen werden gezet ( of erger), omdat zij  deze oorlog niet in wilden of  Russische vrouwen die tegen deze oorlog protesteren omdat zij hun mannen en zonen niet kunnen en willen missen. 

Ook zijn onze gedachten bij de LHBTI-gemeenschap in Rusland: ze worden sinds kort gebrandmerkt als terroristen.   Samen ‘de stilte beleven’ dat verbindt met elkaar en met de wereld waarin de vrede zo hard nodig is. Oorlog kent immers alleen maar verliezers.

Laten we hopen en bidden dat de wapens spoedig zullen zwijgen.

Tijdschema :

18.30 - 18.50 u. : Deur open. Gelegenheid om binnen te komen en in alle stilte en rust een
plekje te zoeken in de kerk.
18.50 : Verstillende muziek ter inleiding
18.55 : Silencium ( Gemeenschappelijke Stilte van 30 min. )
19.25 : Afsluiting meditatie met verstillende luistermuziek
19.30 : Einde meditatie, gelegenheid om de kerk te verlaten.
Kosten : deelname is gratis ; een kleine donatie tbv verwarmingskosten kerk wordt
gewaardeerd. Van harte welkom !